Entegre bulut yaklaşımı işletmelerin çalışma şekillerini değiştirmek için, yapay zeka ve bulut teknolojisini kullanmalarına imkan sağlayacak.

Entegre bulut yaklaşımı işletmelerin çalışma şekillerini değiştirmek için, yapay zeka ve bulut teknolojisini kullanmalarına imkan sağlayacak.

Yapay kaslar, piezoelektrik malzemeler ve hafızalı malzemeler gibi yeni eyleyici önerileri ile robot tasarımında kullanılabilecek teknolojilerin artması sonucu tasarlanan ve üretilen robot çeşitliliği de artmaktadır. Duyucu ve eyleyici teknolojisine paralel olarak işlemci teknolojisi ve yapay zeka yazılımları robotların geleceğini belirleyen ve sınırlayan önemli bir hususdur.

Ancak işlemci teknolojisindeki gelişmelerin bugünkü düzeyinde robot teknolojisindeki gelişmelere önemli bir engel olmadığı ve yakın zamanda da olmayacağı düşünülmektedir. Robot teknolojisini belki de en az sınırlayan alan yapay zeka yazılımlarıdır. Robot uygulamaları için konu önemli olmasına rağmen yakın zamanda bu konuda önemli bir darboğaz veya beklenmedik bir sıçrama veya ilerleme öngörülmemektedir.

Robot teknolojinin gelişim sürecini ve uygulamaları sayı ve çeşitlilik olarak belirleyen diğer husus ise, bilinen teknolojiyi kullanarak yeni robotların tasarlanmasını ve üretimini sağlayan insan yaratıcılığıdır.

Bu konudaki beklenen gelişmeleri ve olası gelişim yönünü ve hızını belirlemek önceki konuya göre daha güçtür. Yeni robotların üretimi veya var olan robotların yeniden tasarımında en önemli etmen, tasarımcının yaratıcılığıdır.

Güncel olarak var olmayan sistem, cihaz ve makinaların tamamen düş gücünü kullanarak önce insanın düşüncesinde, daha sonra var olan teknolojik olanakları kullanarak fiziksel olarak gerçekleştirilmesi, bilimsel ve mühendislik yaratıcılığı olarak tanımlanan bir olgudur.

Bu tür yaratıcılık bilim ve mühendislik tarihinde her zaman en önde gelen itici güçlerden birisi olmuştur. Varolan bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine insanın yaratıcılığının eklenmesi ile teknolojik gelişim sürecimizde çok önemli sıçramalar oluşmuştur. Robot teknolojisindeki önemli beklentilerden ikinci grup, bu tür insan yaratıcılığına bağlı ve sıçrama niteliğinde gelişmelerdir.

“Entegre bir bulut hizmeti işletmelere sadece güçlü bir temel sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda müşterilerine yenilikçi hizmetler sunmalarına ve rakiplerinden daha da hızlı büyümelerine imkan da tanıyor.”