Geleceğin meslekleri kapsamında mercek altına aldığımız konu

Geleceğin meslekleri kapsamında mercek altına aldığımız konu: “Robot teknolojisi”. Gelişen bilim ve teknolojinin son büyük örneklerinden olan robot teknolojisi nedir? Robotlar nasıl çalışır? Robotlar nasıl yapılır ve nerelerde kullanılabilir? Bu sayı dizimizden öğrenebilirsiniz.

Robot, sahip olduğu sensörler aracılığıyla çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, bu sonuçlara göre karar veren, verdiği kararın sonucuna göre davranan, eylem olarak hareket organlarını çalıştıran veya durduran teknolojik bir aygıttır. Bu aygıtlar, mekanik yapıları ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile belirlendikleri algoritmalarına bağlı olarak davranan makinelerdir. Bu süreç içerisinde en karmaşık evre karar verme sürecidir. Canlıların işlev ve hareketlerinin taklit esasına dayanan bu teknolojik ürünler, yeniden programlanabilen; maddeleri, parçaları, aletleri, programlanmış hareketlerle belirlenen işe göre taşıyan veya işleyen çok işlevli makinelerdir.

Yapay Zeka Fikri Nasıl Çıktı?

3 Robot Yasası

Robotlarla ilgili olarak ortaya konulmuş dört yasa vardır. Bu yasalar, tasarlanan ürünlerin temel yazılımlarında bulunmak zorundadır. “3 Robot Yasası” olarak anılmalarına rağmen 0. yasa sonradan eklendiği için aslında dört yasa vardır.

Bunlar da aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

0- Bir robot insanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine izin veremez.

1- Bir robot, 0. kuralla çelişmediği sürece, hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veyâ pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez.

2- Bir robot, 0. ve 1. kurallarla çelişmediği sürece, kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat etmek zorundadır.

3- Bir robot, 0., 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır.

Robotlar Nasıl Çalışır?

Temelinde elektriksel ağlar bulunan bu teknolojik cihazların çalışmasında dış tasarımından çok sahip olduğu kodlama yapısı önemlidir. Robotun tüm parçaları eksiksiz olsa bile beyin diyebileceğimiz temel parçası olmadan çalıştırılması ya da çalıştırılan makinenin robot diye nitelenmesi mümkün değildir. “Microcontroller” denilen bu bölüm, aynı bilgisayarlarda olduğu gibi, temelinde 0 ve 1 ile yapılan işlemleri barındırır.

Yapılan bu işlemler ilgili bölümlere komut gönderdiğinde o bölümler görevlerini yerine getirebilecek donanımdaysa (kolunu kaldır komutundan sonra kol kalkıyorsa) sistem sorunsuz işliyor demektir. Elbette bunun tüm bölümlerde sınanması gerekir. Bunun sonucunda bir robot ne kadar çok işlem gerçekleştirecek yetenekteyse, o kadar gelişmiş kabul edilir.

Robotlar Nerelerde Kullanılır?

Bu teknolojik cihazların bugünkü kullanımlarının çoğunlukla sanayi alanında olduğu söylenmektedir. Artık büyük birçok şirket işlerinin bir kısmını programlanmış robotlara yaptırmaktadır. Ancak bunun da ötesinde artık robotlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başlandı. Bu da ilerleyen zamanlarda robotların hayatımızda daha fazla yer kaplayacağını gösteriyor. Özellikle polis robot haberleri yakın bir zamanda medyada bir hayli yer buldu. Bunların yanında bu teknoloji artık evimizin içine bile girmeye başladı. Hizmetçi robotlarda çalışmalar da bir hayli ilerlemiş durumda. Bunların yanında bilimsel araştırma merkezlerinde ve astronomi alanında da güçlü yapay zekaya sahip robotların önemli işler başardıkları biliniyor.