Robot Yazılımında ve Teknolojilerinde Gelecekte Neler Olacak?

Teknolojik gelişim öngörüleri ve geleceğin teknolojileri hakkında tahminler yürütmek, ilgili uzmanlar dışındaki kişilere göre bir tür falcılık gibi algılanıyor.

Oysa ulaşılan teknoloji düzeyi ve bu teknolojinin gelişim yönü konunun uzmanı kişilerce bilimsel ve mühendislik ilkeleri içinde irdelenirse, gelecek ile ilgili sağlıklı ve gerçekleşme olasılığı yüksek öngörülerde bulunmak zor değildir. Bu husus gelişmekte olan robot teknolojisi için de geçerlidir. Robot teknolojisi artık bilimsel ve teknolojik olarak ayağa kalkmış ve ilerlemekte olan bir bilim dalı ve teknolojik birikimdir. Robot teknolojisinin temel ilkeleri bilinmektedir. Tüm eğitim kurumları ve araştırma merkezlerinde değişik düzeylerde de olsa konu üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitim kurumlarında ve araştırma merkezlerinde değişik düzeylerde çok sayıda proje yürütülmektedir. Gerek donanım ve gerekse yazılım olarak bilinenler ve hakim olduğumuz bu teknoloji birikimi, yeni atılımlar için uygun kritik bir birikim kütlesinin çok üstündedir. Ancak robot teknolojinin çok disiplinli olması ve teknolojik karmaşıklığı önemli bir sınırlama gibi görünmektedir.

Robot teknolojisinde ulaşılan bu aşamadan sonra yeni robotların üretimini etkileyecek olan etmenler iki grupta toplayabilir: Bunlardan birincisi; daha sistematik bir şekilde teknolojinin düzenli ilerlemesine bağlı olan gelişmelerdir.

Gerek donanım gerekse yazılım konularında beklenen gelişmelerin benzer kapsam ve düzeyde robot teknolojisine yansıtılması ile robot teknolojisinde ve uygulamalarında önemli teknolojik ilerlemeler beklenmektedir. Bu kapsamda, örneğin duyucu teknolojisinde olası bir gelişmenin aynı düzeyde robot teknolojisine aktarılması olağan bir gelişme sürecidir.

Bu tür gelişmeler sınırlı da olsa öngörülebilen teknolojik gelişmelerdir. Robot teknolojisinin geleceğine bakıldığı zaman başlıca üç ayrı teknoloji alanında yer alan gelişmelere çok bağımlı olduğu görünüyor.

Bunlardan ilki duyucu teknolojisidir. Duyucu teknolojisinde ulaşılan düzeyde sürekli ve hızlı bir boyutsal küçülme yaşanmaktadır. Bu husus robot teknolojisinde katlanarak, robot boyutlarında küçülme ve buna bağlı yeni uygulamalar üretimi söz konusudur. MEMs (Mikro Elektro Mekanik Sistemler) teknolojisinin henüz gelişmekte olması bu konudaki beklentileri daha da iyimser yapıyor. Benzer eğilim eyleyici teknolojisinde de yaşanıyor. Bilinen eyleyici sistemlerinin giderek küçülen boyutları ile birlikte gelişen yeni uygulamalar daha az güç ve enerji gerektiriyor, bu da küçülme sürecini giderek hızlandırıyor.